Kontakt

Liga proti rakovině v Šumperku


IČO: 265 96 598

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. Šumperk
Číslo účtu: 13433841/0100
E-mail: lpr.sumperk@gmail.com


Kontaktní osoby:
Jana Krahulová, předsedkyně LPR
Tel: 602 670 579

MUDr. Jiřina Koutná, zástupce předsedkyně
Helena Navrátilová, kontrolní komise
Marie Klimešová, kontrolní komise
Jana Klierová, kontrolní komise