Liga proti rakovině v Šumperku je dobrovolná humanitární  organizace otevřená všem, kteří se chtějí podílet na společném cíli – boji proti rakovině. Byla založena v roce 1991 s 20 členy, nyní nás je 140.

Hlavním úkolem je

  1. preventivní činnost – propagace zdravého způsobu života, informace občanů o rizikových faktorech, důraz na preventivní prohlídky
  2. Zlepšování kvality života onkologicky nemocných
  3. Podpora výzkumu v oblasti onkologie

Naplňování úkolů:

  1. První leták Desatero proti rakovině vydán v roce 1992, obnoven v roce 2006, články v reg. tisku, rozhlase a televizi, každoroční organizace Květinového dne v Šumperku a okolí,Poradna pro odvykání kouření – v letech 1994 – 2000 (zrušena pro malý zájem)
  2. V r. 1993 organizován první rekondiční pobyt žen po operacích prsů – od té doby pravidelně 2x ročně  pro 20 žen. V r. 1994 založen klub EVA – pro ženy po operacích prsů pro zhoubný nádor, který významně pomáhá  ženám zejména po psychické stránce – setkají se se ženami, které jsou po prodělané léčbě již několik let, vzájemně se podporují. V r. 1992 iniciovala nákup mammomatu  v šumperské nemocnici a věnovala 480 tis. na jeho zakoupení, věnovala 120tis. onkol. oddělení nemocnice v Šumperku na zařízení na bezpečné ředění cytostatik.
  3. Výnosy z Květinového dne a Běhu Terryho Foxe každoročně centrálně rozdělované na výzkum rakoviny.


Je kolektivním členem LPR Praha .